יום ד', ה’ בניסן תשע”ח
תחרות סופר נולד לתלמידי כיתות ג'-ו'
פורסם: 20:57 (30/10/17) יעל לקיה
תלמידי ג'-ו' מוזמנים לכתוב יצירה מקורית אחת בנושא חופשי:
סיפור קצר, שיר, שיכללו לא יותר מ-200 מילים על עמוד אחד, רצוי מודפס.
מחוון:
1. פתיחה
2. סיום (סגור/פתוח)
3. דמויות
4. דו-שיח
5. בעיה
6. פתרון
7. שמירה על רצף רעיוני של עלילה
8. כללי פיסוק
9. עושר לשוני
10. שימוש בניבים, מטבעות לשון, פתגמים
11. כתיב נכון

החיבור אישי. נא לא להגיש בזוגות.
יש להגיש את החיבורים לספריה עד תאריך 20.11.

המקומות הראשונים ייצגו את בית-ספר ניצנים בתחרות כתיבה ארצית.
החיבורים יוצגו בספריה.