יום ד', ה’ בניסן תשע”ח

תעודת זהות חזון בית הספר עוסק "במתן מענה לשונות ולייחודיות בין הלומדים"- בית הספר חרט על דגלו את נושא העצמת הלומד בתחומים האקדמיים השונים וכן בתחומים החברתיים ערכיים וכל העשייה החינוכית נגזרת מתפיסה זו החותרת לטפח את תחושת המסוגלות של כל תלמיד , דבר שיקרין על המוטיבציה ללמידה.מוטו בית הספר בתשע"ה - התמקד ביה"ס בפתוח כלים למשוב משמעותי ומקדם של התלמיד.המשוב התמקד במשוב במשימות כתיבה, משוב בדיון, מעגלי משוב תלמידים ובניתוח שאלוני משוב.בתשע"ו יתמקד צוות ההוראה, בלימוד הסוגיה ובבניית תוכנית לימודים העוסקת בדילמות מוסריות ובדילמות מקראיות סביב המשוב. בנוסף, מטפח בית הספר את החשיבה כביטוי לצורך גלובאלי ולהכנת דור העתיד. אלו באים לידי ביטוי בתוכנית החשיבה המתמטית ובלמידה המקדמת דיאלוג.תוכנית ייחודית: בביה"ס פותחה תוכנית ללימוד כלכלה לתלמידים צעירים, תוך שימוש במושגים מהעולם הפיננסי. בשנה שעברה נבנתה בבית הספר מעבדה מתמטית המאפשרת ללומד להתנסות במשחקי חשיבה וליישם את הנלמד בשעורי המתמטיקה.בביה"ס קיים דגש רב על לימודי האמנות, תוך חשיפת הלומדים לאומנות לאורך ההיסטוריה וחשיפת הלומדים למגוון יוצרים.תחום העברית פועל בסינרגיה מלאה עם תחומי ידע נוספים בביה"ס ויוצר תלמידים בעלי הסתכלות הוליסטית על תחומי החיים.תחום החינוך הסביבתי הוא בעל חשיבות משמעותית בעשייה השוטפת של בית הספר והמרחב האקולוגי הקיים בביה"ס משמש אבן שואבת לתלמידים. בביה"ס 2 כיתות חנ"מ' 12 כיתות ו 35 אנשי צוות.

 
 
מאירוע בית הספר
תקשוב
תרגיל למידה בשעת חירום
אגרת המנהלת
גינה חקלאית ביה"ס ניצנים
אתרי כיתות
מקצועות הלימוד
מפתח הלב
ספריית בית הספר
בעלי תפקידים בביה"ס
הנהגת הורים
ניצנתון
סל תרבות
לוח חופשות
תקנון ביה"ס
תכנית חוסן
מועצת התלמידים
למידה בשעת חירום