יום ד', ה’ בניסן תשע”ח

במהלך השנתיים האחרונות פעלה בביה"ס תכנית FIRST LEGO League אשר חשפה תלמידים לעולם המרתק של מדע וטכנולוגיה. רצינו לספר על החוויות שקבוצת תלמידי ה-ו עברה: במהלך השנה, זכינו ללמוד על זיהומי מים ובעקבות הלמידה נפגשנו עם אנשי מקצוע שהרצו לנו בנושא. בנוסף, היינו בסיור ליד ירושלים במפעל לטיהור מי שפכים. למדנו לעבוד בצוות גם עם ילדים שאנחנו פחות מכירים. זכינו בגביע פרס מקום שני על פתרון חדשני שהמצאנו - רובוט ששואב דליפות של נפט וכתמי שמן ממקורות מים טבעיים ומליחים. הצלחנו לעבור לרבע הגמר של תחרות החדשנות העולמית.

 
 
מאירוע בית הספר
תקשוב
תרגיל למידה בשעת חירום
אגרת המנהלת
גינה חקלאית ביה"ס ניצנים
אתרי כיתות
מקצועות הלימוד
מפתח הלב
ספריית בית הספר
בעלי תפקידים בביה"ס
הנהגת הורים
ניצנתון
סל תרבות
לוח חופשות
תקנון ביה"ס
תכנית חוסן
מועצת התלמידים
למידה בשעת חירום