יום ד', ה’ בניסן תשע”ח
הורים יקרים,לאחר עבודה רבה והתייחסות להערותיכם השונות והמפרות, אנו מציגים את קובץ התקנון.רענון והכנסת התקנון ילווה בפעילויות שונות בכיתה שמטרתן: הסבר הצורך בתקנון, הבהרת סעיפי התקנון, וכמובן יוצגו מנגנוני ההטמעה והאכיפה. אנו בטוחים כי תקנון זה יאפשר שפה אחידה, והסדרה של נהלים וסדרים ברורים ומוסכמים שיבהירו את הזכויות והחובות של כל באי בית הספר, תוך קיום אווירה חינוכית בונה המושתתת על ערכים של : סבלנות, כבוד הדדי, ונטילת אחריות.

תקנון בית ספר "ניצנים" מודיעין מטרת התקנון היא לקבוע נהלים וסדרים ברורים ומוסכמים שיבהירו את הזכויות והחובות של כל הנוטלים חלק בתהליך החינוכי, תוך קיומה של אוירה חינוכית בונה המושתתת על מערכת יחסים תקינה והוגנת הנגזרת מערכי היסוד הנמצאים במרכז העשייה החינוכית: סובלנות, כבוד הדדי ונטילת אחריות. "החוק הוא המעניק את החופש האמיתי" (גיתה) כללי התנהגות תגובה לאחר הפרת הכלל בפעם הראשונה תגובה לאחר הפרת הכלל בפעם השנייה תגובה לאחר הפרת הכלל בפעם השלישית. 1.יחס לרכוש -יש לשמור על רכוש בית הספר ועל רכוש התלמידים, ולא לפגוע ו/או להשחית רכוש ציבורי ופרטי. 1. שיחת בירור ותיעוד. 2. יידוע ההורים. 3. תשלום עבור הנזק או תיקונו. 4. השעיית התלמיד על פי שיקול דעת צוות ביה"ס. 2.סמכות המורה -יש להתנהג באופן נאות על פי הכללים הנהוגים בכיתה. - יש להתנהג בהתאם להוראות המורה- כולל מורה ממלא/ת מקום. יש לקבל את פני המורה בעמידה, בעת הכנסו לכיתה בבוקר. 1. שיחה עם התלמיד. 2. אזהרה בע"פ. 3. תיעוד התהליך. 1. שיחה עם התלמיד. 2. מכתב להורי התלמיד. 3. אזהרה לגבי הצעדים שיינקטו באם תישנה התנהגות זו. 4. תיעוד התהליך. 1. שיחה עם התלמיד. 2. הזמנת ההורים לשיחה. 3. תישקל השעיה מביה"ס ו/או צעדים נוספים בהתאם לחומרת האירוע. 4. בניית תכנית אישית לתלמיד. 5. תיעוד התהליך. 3.עמידה בזמנים -יש להגיע לביה"ס בזמן (בבוקר עד השעה 08:00 ובין השיעורים יש להכנס לכיתות מייד עם הישמע הצלצול סיום ההפסקות) - יש להיות נוכחים בכיתה במהלך כל השיעורים ולא לעזוב את שטח ביה"ס ללא קבלת אישור. אין לצאת מהכיתה בזמן שיעור ללא אישור 1. רישום האיחור. 2. שיחת בירור. 3. יידוע ההורים. 4. תיעוד התהליך. 1. רישום האיחור . 2. שיחת בירור. 3. במקרה של איחורים חוזרים יוזמנו ההורים לשיחה עם מחנכת הכיתה לגיבוש תכנית משותפת למניעת איחורים והיעדרויות מהשיעורים. 4. תיעוד התהליך 1. רישום האיחור. 2.שיחת בירור ואזהרה עם מחנכת הכיתה. 3.במידה שהאיחורים וההיעדרויות מהשיעורים נמשכים, יעורבו גורמים נוספים בביה"ס: מנהלת, יועצת, ובמידת הצורך - קצינת ביקור סדיר. 4. תיעוד התהליך 4. הופעה הולמת - יש להגיע לביה"ס בתלבושת אחידה הכוללת חולצה בעלת שרוולים/ סווטשרט עם סמל בית הספר. חשוב להגיע לבית הספר בהופעה הולמת, יש להגיע בנעליים סגורות /סנדלים , אין להגיע עם נעלי אצבע ו/או כפכפים למיניהם. חל איסור על: לק, נזמים, צבע בשער או חולצת בטן. יש להגיע עם תספורת הולמת למוסד חינוכי. בשיעורי חנ"ג – חובה להגיע עם נעלי ספורט, מכנסיים קצריםו/ או ארוכים המתאימים לשיעורי חנ"ג. לשיעורי הגינה החקלאית חובה להגיע מצויידים בנעליים סגורות, כובע ובקבוק מים 1. שיחה בירור. 2. יידוע ההורים. 3. תיעוד. תלמיד שלא יגיע בתלבושת מתאימה לא תתאפשר השתתפותו בשיעורי חנ"ג/גינה חקלאית. 1. שיחת בירור. 2. הזמנת ההורים לשיחה ע"י מחנכת הכיתה. 3. תיעוד. 1. שיחה עם מחנכת הכיתה. 2. החלטה על תגובות נוספות ע"י צוות ביה"ס בכללן, תיעוד בתעודה בסעיף המתאים. 3. במידת הצורך תגובש תכנית התערבות. 4. תיעוד. 5.שימוש בטלפונים ניידים בכניסה לבית הספר על התלמיד לכבות את מכשיר הטלפון הנייד שימוש בטלפון נייד אסור בשטח בית הספר. שימוש בטלפון נייד יתאפשר רק באישור איש צוות מבית הספר. 1.החרמת הפלאפון 2. שיחת בירור 3.יידוע ההורים במכתב אזהרה. 4. תיעוד 5. החזרת הפלאפון בסוף היום לתלמיד. 1. הפלאפון יוחרם על ידי המורה. יימסר לתלמיד בסוף הטיול. 2. תיעוד 3. יידוע ההורים. 1. החרמת הפלאפון 2. שיחת בירור 3. הזמנת ההורים לשיחה. 4.תיעוד 5. החזרת הפלאפון להורים בלבד. 1. במקרים חוזרים של שימוש בטלפון נייד ביה"ס יוחרם הפלאפון ותישקל ענישה מתאימה כולל השעייה מביה"ס. 2. תיעוד 3. איסור הבאת פלאפון לבית הספר. 6.שימוש בטלפונים ניידים בין כתלי ביה"ס 1.ביה"ס אינו אחראי לנזק שייגרם למכשיר הטלפון- האחריות על מכשיר הטלפון הינה על התלמיד והוריו בלבד. אין ביה"ס אחראי לאובדן ו/או נזק ו/או גניבה של הפלאפון. 2.פניית התלמיד להוריו במקרים של מחלה או בעיה כלשהי תיעשה אך ורק בידיעת צוות ביה"ס ובאמצעות מזכירות ביה"ס. 3. אם התלמיד הביא פלאפון, הפלאפון יישאר כבוי בתיק במהלך כל יום הלימודים כולל ההפסקות. 7. התנהגות נאותה בהסעות לביה"ס הלוך ושוב. אין לנהוג באלימות, פיזית, מילולית, הצקות וחוצפה. חובה להישמע להוראות המבוגרים: המלווה והנהג. חובה לשבת במקום ולחגור חגורת בטיחות לאורך כל הנסיעה. 1. שיחת בירור 2.יידוע ההורים במכתב אזהרה. 3. תיעוד 1.שיחת בירור 2 .הזמנת ההורים לשיחה. 3.תיעוד 1. במקרים חוזרים של הפרת משמעת בהסעות- ביה"ס ישקול ענישה מתאימה כולל השעייה מביה"ס. 2. תיעוד 3. במידה והתלמיד יושעה מן ההסעה- הוריו ידאגו להביאו לביה"ס ולהחזירו הביתה בכוחות עצמם. 8.אלימות פיזית פגיעה פיזית אסורה בהחלט - אין להשתמש באלימות פיזית מכל סוג שהוא: דחיפות, מכות, צביטות וכיו"ב. 1. המורה שנכח במקום יפעל להפסקת הפגיעה. 2. שיחת בירור ותיעוד. 3. יידוע ההורים במכתב. 4. פעולה מתקנת- התנצלות, עשייה למען האחר . 1. המורה שנכח במקום יפעל להפסקת הפגיעה. 2. שיחת בירור ותיעוד. 3. הזמנת ההורים לשיחה. 4. פעולה מתקנת- התנצלות, עשייה למען האחר. 5. החלטה על תגובה הולמת בהתאם לחומרת האירוע, לרבות הרחקה. 6. גיבוש תכנית אישית לתלמיד. 1. המורה שנכח במקום יפעל להפסקת הפגיעה. 2. שיחת בירור ותיעוד. 3. השעיית התלמיד מביה"ס. 4. הזמנת ההורים לשיחה ע"י מחנכת הכיתה. 5. פעולה מתקנת- התנצלות, עשייה למען האחר. בזמן השהייה בבית –יבצע התלמיד משימה חינוכית ערכית מוגדרת. באחריות התלמיד להשלים את החומר הלימודי. 6. ביטוי בתעודה בסעיף התנהגות 7. יישקל שיתוף גורמים נוספים בטיפול. 8. גיבוש תכנית אישית לתלמיד. 8א'.אלימות פיזית חמורה כגון: שימוש בכלי מסוכן ,זריקת אבנים, אלימות של קבוצה כלפי פרט, אלימות חוזרת ונשנית,אלימות של תלמיד כלפי מורה וכד'. 1. המורה/ איש צוות שנכח במקום יפעל להפסקת הפגיעה. 2. שיחת בירור ותיעוד. 3.יידוע והזמנת ההורים באופן מיידי. 4.התלמיד יושעה מביה"ס- על פי שיקול דעת של צוות ביה"ס ועל –פי חוזר מנכ"ל. 5. ביטוי בתעודה בסעיף התנהגות. 6. במקרה הצורך יש לפנות למשטרה על פי חוזרי מנכ"ל. 9.אלימות מילולית פגיעה מילולית כפי שהוגדרה ע"י הצוות החינוכי של ביה"ס אסורה בהחלט. 1. המורה שנכח במקום יפעל באופן מיידי להפסקת הפגיעה. 2. שיחת בירור. 3. תגובה חינוכית הכוללת שיחות אישיות וכיתתיות על פי הצורך. 9 א'.במקרה של אלימות מילולית חמורה כגון: השפלה, התעללות, פגיעת קבוצה בפרט, אלימות חוזרת ונשנית ,פגיעת תלמיד במורה וכד'. 1. המורה שנכח במקום יפעל באופן מיידי להפסקת הפגיעה. 2. שיחת בירור. 3. תגובה חינוכית הכוללת שיחות אישיות וכיתתיות על פי הצורך. 4. הזמנת הורי התלמיד הפוגע לשיחה- תיעוד השיחה בתיק משמעת. 5.השעיית התלמיד על פי שיקול דעת ביה"ס. 6. גיבוש תכנית אישית לתלמיד. 9 ב' אלימות מקוונת: פגיעה מילולית, הפצת שמועה חד פעמית באמצעים דיגיטליים, שידול והסתה לפעול כאמור וכד'. 1. עצירת הפגיעה 2. תתקיים שיחת בירור עם התלמידים המעורבים 3. הזמנת הורי התלמידים הפוגעים לשיחה 4. ביטוי בתעודה בסעיף התנהגות 5. השעיית תלמיד על פי שיקול דעת בית הספר. 9 ג'.חרם של קבוצה כנגד יחיד אסורה בהחלט. חרם ו/ או נידוי א ו/ או כל מהלך חברתי, שמשמעו דחייה של ילד ובידודו בחברה אסורה בהחלט. 1. הקמת צוות בינמקצועי לטיפול בטווח הקצר והארוך . 2. הזמנת הורי התלמיד הפוגע לשיחה- תיעוד השיחה בתיק משמעת. 3.גיבוש תכנית אישית לתלמיד ולכיתה. 10. יחס תלמידים כלפי צוות בית הספר: על התלמידים לכבד את צוות ההוראה וצוות העובדים בבית הספר. במקרה של אלימות תלמיד כלפי איש צוות שיש בה: לעג, עלבון, השפלה, אלימות מילולית, אלימות פיזית, אלימות מקוונת וכד'. 1. קיום שיחה עם התלמיד 2. יידוע הוריו של התלמיד 3. תגובה חינוכית ע"פ המדרג הבא: · דרישה מהתלמיד לפעול פעולה מתקנת כלפי העובד הנפגע · השעיית תלמיד משיעורים בהם מלמד עובד ההוראה שנפגע. · השעיית התלמיד ליום אחד ע"י המנהל · מנהל בית הספר ישקול לערב גורמים נוספים במקרים חריגים של אלימות . 11. התנהגות והשתתפות בטקסים ובפעילויות בית ספריות. השתתפות בטקסים ובפעילויות פנים וחוץ בית ספריות היא חלק מתכנית הבית ספרית והיא חובה על כלל תלמידי בית הספר. יש לשמור על כללי ההתנהגות ולכבד את הטקסים. יש לשמור על התנהגות נאותה בטיולים ובכל פעילות חוץ בית ספרית ולהישמע להוראות הצוות. וההורה המלווה. קיום שיחה עם התלמיד ואזהרה בעל פה התניית השתתפות בסיור/טיול עתידי בליווי מבוגר. יידוע הורים ואזהרה בכתב מניעת השתתפות בטיול או בסיור עתידיים. ביטוי בתעודה בסעיף התנהגות.

 
 
מאירוע בית הספר
תקשוב
תרגיל למידה בשעת חירום
אגרת המנהלת
גינה חקלאית ביה"ס ניצנים
אתרי כיתות
מקצועות הלימוד
מפתח הלב
ספריית בית הספר
בעלי תפקידים בביה"ס
הנהגת הורים
ניצנתון
סל תרבות
לוח חופשות
תקנון ביה"ס
תכנית חוסן
מועצת התלמידים
למידה בשעת חירום