יום ד', ה’ בניסן תשע”ח

אני מאמין - ביה"ס "ניצנים" 1. ביה"ס משמש עבור הלומדים מקום ליצירת אינטראקציה חברתית ומזמן עבורם מגוון ממשקים חברתיים. 2. ביה"ס פועל על מנת לספק ללומדים מקום מוגן ובטוח. 3. ביה"ס יוצר עבור הלומדים מגוון פעילויות חברתיות על מנת להכשיר את הלומדים לחיים בחברה דמוקרטית. 4. על ביה"ס לספק ללומדים מגוון גירויים לימודיים על מנת להעשיר את עולמם ולפתוח צוהר לעולמות אחרים. 5. ביה"ס נותן מענה למגוון טיפוסי לומדים ומעמיד לרשותם מגוון אפשרויות ומגוון דרכים ללמוד. 6. ביה"ס מקיים פעילויות רבות על מנת למפות את הלומדים ולקדם כל לומד מהמקום בו הוא נמצא. 7. ביה"ס קשוב לצורכי הלומדים ברמה הרגשית ונותן מענה בהתאם. 8. ביה"ס מאמין שעל מנת לקיים למידה אפקטיבית ותקינה על הבית לפעול במשותף עם ביה"ס. 9. ביה"ס מאמין במתן מקום לפלורליסטיות מחשבתית, תוך שמירה על חרות הפרט וכבודו. 10. ביה"ס מאמין כי כל הבאים בין כתליו צריכים לפעול מתוך כבוד לאדם. ערכי היסוד של בית-הספר אחריות הגינות כבוד חזון בית ספרי משולב תקשוב השימוש במחשב, מאפשר הוראה עדכנית ומגוונת הנותנת מענה לשונות תלמידים ומרחיבה את עולם הידע של הלומד. השיעורים עתירי המולטימדיה מאפשרים מתן מענה רחב יותר למגוון לומדים, פתיחת ערוצי תקשורת נוספים, ויהפכו אותם למוחשיים ואטרקטיביים. המחשב, יזמן רכישת אסטרטגיות חשיבה, למידה עצמית, משמעותית ומאתגרת והכנת הלומד להתמודדות עם עושר מידע בצורה מושכלת ובטוחה. המחשב יזמן אינטראקציה חברתית ולימודית ויאפשר הרחבת זמן הלמידה וקשר עם מומחים ולומדים אחרים מחוץ לבית הספר. פורטל בית הספר ייתן מענה מקיף לקהילת ההורים, המורים והתלמידים, ייצור קשר בלתי אמצעי, בו יועבר מידע עדכני לכל הקהילה על תכנים בית ספריים ומאפשר מרחב לימודי כיתתי. נהלים 1. תלמיד ישוחרר לביתו במהלך יום הלימודים – רק בליווי מבוגר ובאישור ביה"ס. 2. במקרה של היעדרות, בשלושת הימים הראשונים יש להביא אישור מההורים, החל מהיום הרביעי – יש צורך באישור רופא. 3. תלמיד שנעדר מהכיתה, באחריותו להשלים את החומר הנלמד. 4. תלמיד היוצא ממסגרת השיעור לפעילות מחוץ לכיתה (מועצת תלמידים, הפסקה פעילה וכו') יצטייד באישור מהמורה האחראית ויידע את המורה המלמד בכיתה. 5. השתתפות תלמיד בפעילות מחוץ לכותלי ביה"ס מחוייבת באישור הורים. תלמיד שלא יביא אישור לא יוכל להשתתף בפעילות ויישאר במסגרת ביה"ס. 6. פניית תלמיד לצוות החינוכי – תתבצע בהיררכיה הבאה: א. המורה הנוכח. ב. מחנכת הכיתה. ג. רכזת המשמעת ד. מנהלת בית הספר. · יידוע ההורים ייעשה עפ"י שיקול דעת צוות ביה"ס. · ביה"ס מתחייב לטפל בכל פניה.

 
 
מאירוע בית הספר
תקשוב
תרגיל למידה בשעת חירום
אגרת המנהלת
גינה חקלאית ביה"ס ניצנים
אתרי כיתות
מקצועות הלימוד
מפתח הלב
ספריית בית הספר
בעלי תפקידים בביה"ס
הנהגת הורים
ניצנתון
סל תרבות
לוח חופשות
תקנון ביה"ס
תכנית חוסן
מועצת התלמידים
למידה בשעת חירום