יום ד', ה’ בניסן תשע”ח
דבר המנהלת לסיום מחצית א

קרא עוד...
תקנון ביה"ס לשנת תשע"ח

הורים יקרים,לאחר עבודה רבה והתייחסות להערותיכם השונות והמפרות, אנו מציגים את קובץ התקנון.רענון והכנסת התקנון ילווה בפעילויות שונות בכיתה שמטרתן: הסבר הצורך בתקנון, הבהרת סעיפי התקנון, וכמובן יוצגו מנגנוני ההטמעה והאכיפה. אנו בטוחים כי תקנון זה יאפשר שפה אחידה, והסדרה של נהלים וסדרים ברורים ומוסכמים שיבהירו את הזכויות והחובות של כל באי בית הספר, תוך קיום אווירה חינוכית בונה המושתתת על ערכים של : סבלנות, כבוד הדדי, ונטילת אחריות.
קרא עוד...
טורניר כדורגל לכיתות ד-ו

קרא עוד...