יום ד', ד’ בכסלו תשע”ח
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
התנהלות במצבי אי הסכמה
קרא עוד...
הורים יקרים,לאחר עבודה רבה והתייחסות להערותיכם השונות והמפרות, אנו מציגים את קובץ התקנון.רענון והכנסת התקנון ילווה בפעילויות שונות בכיתה שמטרתן: הסבר הצורך בתקנון, הבהרת סעיפי התקנון, וכמובן יוצגו מנגנוני ההטמעה והאכיפה. אנו בטוחים כי תקנון זה יאפשר שפה אחידה, והסדרה של נהלים וסדרים ברורים ומוסכמים שיבהירו את הזכויות והחובות של כל באי בית הספר, תוך קיום אווירה חינוכית בונה המושתתת על ערכים של : סבלנות, כבוד הדדי, ונטילת אחריות.
קרא עוד...
גם השנה ממשיכים עם תכנית "חוסן" בבית הספר
קרא עוד...
מאירוע בית הספר
תקשוב
תרגיל למידה בשעת חירום
אגרת המנהלת
גינה חקלאית ביה"ס ניצנים
אתרי כיתות
מקצועות הלימוד
מפתח הלב
ספריית בית הספר
בעלי תפקידים בביה"ס
הנהגת הורים
ניצנתון
סל תרבות
לוח חופשות
תקנון ביה"ס
תכנית חוסן
למידה בשעת חירום