יום ד', יז’ בשבט תשע”ט
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
הורים יקרים,לאחר עבודה רבה והתייחסות להערותיכם השונות והמפרות, אנו מציגים את קובץ התקנון.רענון והכנסת התקנון ילווה בפעילויות שונות בכיתה שמטרתן: הסבר הצורך בתקנון, הבהרת סעיפי התקנון, וכמובן יוצגו מנגנוני ההטמעה והאכיפה. אנו בטוחים כי תקנון זה יאפשר שפה אחידה, והסדרה של נהלים וסדרים ברורים ומוסכמים שיבהירו את הזכויות והחובות של כל באי בית הספר, תוך קיום אווירה חינוכית בונה המושתתת על ערכים של : סבלנות, כבוד הדדי, ונטילת אחריות.
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
מאירוע בית הספר
תקשוב
תרגיל למידה בשעת חירום
אגרת המנהלת
גינה חקלאית ביה"ס ניצנים
אתרי כיתות
מקצועות הלימוד
מפתח הלב
ספריית בית הספר
בעלי תפקידים בביה"ס
הנהגת הורים
ניצנתון
סל תרבות
לוח חופשות
תקנון ביה"ס
תכנית חוסן
מועצת התלמידים
למידה בשעת חירום